Vattenanalyser, Vattenprov KAMPANJ

Priser gäller inklusive moms. Alla vattenprover har frakter inräknat i priset!
Provflaska, följesedel, kuvert färdigt med porto till laboratoriet! Allt ingår! Inga extra kostnader! Analysresultaten mailas som standard till kunden. Analystid ca 14 dagar (Ej inräknade semesterveckor!).
Bedömning av provet görs i enlighet med Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning.

För kontroll av ny brunn eller om ni ej tagit vattenprov de närmsta 2-3 åren bör man välja Allt i ett för hälsan,
Totalt 42 st värden som undersöks.

OBS! PÅ VÅRA SOMMARSTÄNGDA VECKOR SKER INGA UTSKICK AV ANALYSSVAR!
Semesterstängt (mellan 15/7 till den 7/8), leverans av varor och utskick analyssvar återupptas efter semestern!

Se mer information genom att trycka på produktbild.